Opsætning af CAMT.52 til Bank Connect (JNE+)

Du har fået oprettet en Bank Connect-aftale, og benytter "Jyske Netbank Erhverv +". I netbanken definerer du, hvilke data der skal sendes til dit økonomisystem og hvor tit. Spørgsmål til opsætningen i dit økonomisystem rettes til din ERP-leverandør.

Sådan gør du

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. Vælg "Ind- og udlæs fil" og herunder "Udlæs" i menuen til venstre.
 3. Vælg "Bestil udtræk" øverst til højre.
 4. Vælg udtrækstypen "Kontoafstemning".
 5. Vælg den ønskede hyppighed. Vælg hyppigheden ’Dagligt’, hvis der skal sendes data til dit økonomisystem hver morgen. 
 6. Vælg "Nej" til at sammenlægge dette udtræk med andre udtræk af samme type.
 7. "Dato for 1. udtræk" kan tidligst være første bankdag efter at du bestiller udtrækket. 
 8. Vælg formatet ”XML – ISO 20022 – CAMT.52”.
 9. I feltet ”Opbygning af kontonummer format i udtræk” vælger du kun ’IBAN’, hvis du ved, at det er nødvendigt for at dit økonomisystem kan læse filen. Ellers lader du markeringen stå i ’BBAN’.
 10. Vælg din Bank Connect aftale i feltet "Leveringsadresse". Den vil typisk være navngivet med ’BCA’ og selskabets navn.
 11. I højre side vælger du den eller de konti, som der skal sendes data om. 
 12. Sæt evt. flueben i feltet ’Gem Indstillinger’, hvis du vil anvende disse valgmuligheder på fremtidige bestillinger af udtræk.
 13. Afslut bestillingen ved at klikke "Bestil".

Nu er det faste udtræk sat op, og du kan fra "dato for 1. udtræk" tjekke, at dit økonomisystem modtager de bestilte data fra Jyske Bank.