Virksomhedens reelle ejere

For at leve op til hvidvaskloven er vi som bank forpligtet til at sikre identifikation og legitimation på reelle ejere i de virksomheder og foreninger, der anvender Jyske Bank.

Derfor beder vi vores erhvervskunder om at oplyse om sine reelle ejere, og derefter sørge for, at de reelle ejere legitimerer sig over for Jyske Bank. Hvis det er aktuelt for din virksomhed, har du modtaget et brev fra os med yderligere oplysninger og en kode.  

Oplys om reelle ejere

Hav følgende parat, inden du går i gang:

  • Alle reelle ejeres fulde navn, adresse og gerne CPR-nummer
  • Den kode, som virksomheden har modtaget i et brev fra os (e-Boks eller fysisk brev)

OBS: Husk at tilføje alle reelle ejere.


Spørgsmål og svar

Hvorfor skal ejerforholdene registreres? 

Baggrunden for registrering af ejerforhold og legitimation af reelle ejere er hvidvasklovgivningen. Målet er at forebygge hvidvask og skabe øget gennemsigtighed om virksomheders ejerstruktur.


Hvad er en reel ejer?  

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Der kan være tilfælde, hvor virksomheden ikke har reelle ejere. Fx kan virksomheden være ejet af så mange personer, at ingen ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne. Har en virksomhed ikke reelle ejere, skal virksomhedens daglige ledelse registreres som reelle ejere.


Særligt for foreninger, fonde og virksomheder med begrænset ansvar

Denne type virksomhed/forening har typisk ikke specifikke personer, som ejer eller kontrollerer virksomheden/foreningen.

I disse tilfælde skal den daglige ledelse - normalt den samlede bestyrelse - angives som de reelle ejere.


Hvad skal den reelle ejer gøre?

Virksomhedens reelle ejere skal gå ind på www.jyskebank.dk/reelejer

Her kan den reelle ejer nemt og sikkert legitimere sig ved hjælp af NemID. Har ejeren ikke NemID, er det beskrevet, hvordan man indsender dokumentation med post.