Garantier

Garantier kan sætte virksomheden i stand til at deltage i fx licitationer, sikre virksomheden mod overraskelser eller begrænse trækket på virksomhedens likviditet i øvrigt.

Betalingsgaranti

En betalingsgaranti kan være relevant, når der skal investeres i større anlægsaktiver. I stedet for at skulle forudbetale til sælger, kan banken – på jeres vegne - udstede en betalingsgaranti til sælger. På den måde belaster I ikke den daglige likviditet. Vilkårene for betalingsgarantien er aftalt individuelt i forhold til ophør og forudsætninger for, hvornår garantien kan komme til udbetaling.

Betalingsgarantier træder også i stedet for kontant betaling i andre sammenhænge – for eksempel i forbindelse med husleje, depositum m.v.

Arbejdsgaranti

Evnen til at kunne stille en arbejdsgaranti er som oftest en betingelse for, at man som håndværker eller entreprenør kan byde på en licitation. Bygherre ønsker sikkerhed for, at der bliver leveret det aftalte stykke arbejde.

I Danmark håndteres arbejdsgarantier efter et anerkendt regelsæt (AB92), som sikrer begge parters interesser.

Udenlandske garantier

Som dansk importør/eksportør kan I komme ud for, at sælger/køber i udlandet kræver en bankgaranti - som sikkerhed for fx leverancer, betalinger eller, at et arbejde bliver gennemført.

Læs mere om udenlandske garantier