Finansiering af drift

Finansieringen af den daglige drift i virksomheden skal være fleksibel og tage hensyn til virksomhedens finansieringsstrategi.

Se løsninger til driftsfinansiering

Garantier

Garantier kan være en forudsætning for at vinde entrepriser, sikre imod overraskelser eller give adgang til importerede varer. En garanti kan ofte erstatte en kontant betaling, der ellers vil belaste den daglige likviditet.

Se garantiløsninger


Få tips til finansiering fra andre virksomheder 

Vækst med eksportfinansiering

Finansiel sparring førte til leasingaftale

Medarbejderne fik dem gennem krisen