Jyske Frihed – forudsætninger for beregning

Et eventuelt tilbud om lån forudsætter en kreditgodkendelse og vurdering af ejendommen.

Den anvendte obligationskurs er fratrukket en kursskæring.

Låneønsket er udtryk for kursværdien af lånet. Det udbetalte beløb vil være mindre, da omkostningerne fratrækkes dette beløb.

Det forudsættes, at lånet er en nyudbetaling. Det vil sige, at procentuel tinglysningsafgift bliver beregnet på baggrund af hele lånebeløbet.

Udbetalingsdato sættes altid til dags dato. Ved beregning i en terminsmåned (marts, juni, september eller december) vil den første betaling på lånet være efterfølgende terminsmåned.

Afdragsfriheden starter på førstkommende terminsdato efter udbetalingsdatoen tillagt det ønskede antal år til afdragsfrihed.

Beregningen forudsætter første prioritets pant i ejendommen.

Skatteberegninger bliver beregnet på baggrund af 0 i skatteprocent for andelsboligforeninger og 22 % for boligudlejningsejendomme.