Coronakrise: Hvad kan du gøre for at optimere din likviditet?

At komme igennem krisen handler ikke kun om støtteordninger. Se her, hvad du kan gøre ud over at søge støtte, hvis virksomhedens likviditet på den korte bane er coronaramt. 

Se også denne præsentation, som indeholder inspiration til, hvordan du kan analysere og optimere virksomhedens ind- og udgående betalinger og dermed  forbedre likviditeten.


Debitorer

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af Coronavirus. Nogle af landets største virksomheder viser samfundssind ved at fremrykke betalinger. Hvad kan du selv gøre, for at forbedre likviditeten fra dine debitorer?

Uddybning

Fakta

 • Regeringen har iværksat en fremrykning af betalinger til leverandører til det offentlige, sådan at de uanset fastsatte betalingsfrister betaler, så snart en korrekt faktura er modtaget og godkendt.
 • Regeringen arbejder på at gøre det muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr.
 • Statsinstitutioner kan desuden undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Coronavirus. Det kan fx være relevant i situationer, hvor leverandøren leverer forsinket som følge af Coronavirus, og hvor der i henhold til kontrakten kan opkræves bod under normale omstændigheder.

Hvad gør du?

 • Få overblik over likviditeten og klarlæg, hvordan I forventer, at jeres likviditet vil blive påvirket
 • Er der aftaler, som I eller jeres aftaleparter ikke kan overholde, og hvordan skal det i så fald håndteres?
 • Er der brug for at ændre strategi, kredittider eller andre ting (se også under lager)?
 • Er det muligt at sælge på en anden måde? – fx webshop
 • Er det muligt at sælge til en anden type kunder? – fx til private
 • Kan brug af Trade Finance og EKF løsninger bidrage til nyt salg?
 • Handler du på remburs med udskudt betaling, har vi måske mulighed for at finansiere dig i kreditperioden
 • Kreditvurder dine debitorer – Revurder kreditpolitik til den nye situation
 • Gå evt. i dialog med dine kunder om, hvorvidt de også har mulighed for at fremrykke deres betalinger – og forvent, at I vil blive mødt med samme forespørgsel fra jeres kreditorer
 • Overvej prisstruktur - balance mellem kort- og langsigtet effekt
 • Beregn den likviditetsmæssig effekt ved salg i fremmed valuta og overvej afdækning

Vide mere


Kreditorer

Er der mulighed for at få forlænget dine betalingsfrister?

Uddybning

Fakta

 • Der er mulighed for at udskyde betaling af skat og moms i en periode (se ovenfor)
 • Maksimer tiden mellem fakturadato og betalingsdato
 • Er der leverandører, I kan lave forhåndsaftaler eller hensigtserklæringer med, så der er varer eller råvarer på lager, når krisen er ovre?
 • Når du skal starte op igen – hvad har du så brug for, for at komme hurtigt i gang?

Vide mere


Varelager

Hvordan tilpasses lageret til den ændrede efterspørgsel, og hvordan sikrer du dig, at du hurtigt kan komme op i omdrejninger igen, når krisen klinger af?

Uddybning

Fakta

 • Gennemgå dit lager – er der varer, der bare ligger, varer med lav omsætningshastighed, sæsonvarer?
 • Optimer tiden fra modtagelse til afsendelse af vare
 • Tilpas lagerdækning og vurder lagerstrategi forhold til ny efterspørgsel
 • Kan man lave lagersalg? – Kan kreditstærk kunde aftage stor del af lager mod kontantrabat?
 • Er der andre kundegrupper end dem, I normalt handler med, der kunne være en midlertidig målgruppe?
 • Hvile råvarer er kritiske at have på lager og hvordan vil prisudvikling påvirke likviditetsbindingen?
 • Hvilke varer skal der være på lager, når “verden” starter igen?
  • Hvor hurtigt kan de leveres?
  • Bestil ikke flere varer, end der skal bruges, og tag leveringshastighed med i beregningen
  • Kan der laves forhåndsaftaler? 

Vide mere


Finansiering

Anlægsinvesteringer kan være velegnede til at blive finansieret via leasing. Er der behov for ny kapital?

Uddybning

Fakta

 • Planlagte anlægsinvesteringer kan med fordel finansieres med leasing for at bevare god likvid status
 • Har du for nylig brugt kassekreditten eller dine frie midler til indkøb af f.eks. lastbiler eller maskiner? Så lad Jyske Finans undersøge, om vi har mulighed for at købe aktivet af dig og stille det til rådighed via leasing.
 • Overvej opbelåning af ejendomme og andre aktiver samt salg af ikke kerneaktiver
 • Undersøg mulighed for salg af ejerandel eller indskud fra ejer(kreds).
 • Afdæk mulighed for refinansiering ved tilpasning af løbetid og midlertidige faciliteter
 • Undersøg mulighed for at udskyde afdrag og rentebetalinger på gældsbreve, ansvarligt lån og lign.
 • Tilbagehold udlodning af dividende

Hvad gør du?

Vide mere


Forbered dig på tiden efter Covid-19

Vores normale råd om arbejdskapital er i denne tid sat ud af spil. Det handler ikke kun om at klare sig selv, men også om at leverandører og kunder klarer sig igennem sammen, så der er en virkelighed at komme tilbage til. Samfundssind blandt virksomheder kan være en vej – men der er også ting, som man kan gøre hjemme i virksomheden nu, hvor aktivitetsniveauet måske ikke er så stort.

Uddybning

Fakta

 • Tiden kan I måske bruge til at gøre jer klar til at starte op igen - bedre og med fuld kraft fremfor lidt ad gangen.
 • Hvis der skal fuld fokus på forretningen, salg og indtjening, når krisen er ovre, er det måske en ide at se på de processer, der er i den daglige administration.
 • Er rutinerne optimale?
 • Kan I spare tid ved at revurdere nogle arbejdsgange?
 • Er det muligt at øge digitaliseringen? Fx automatisk afstemning, alternative opkrævningsmetoder, betalinger direkte fra økonomisystem etc.
 • Selv små tiltag kan være med til at gøre de administrative rutiner nemmere og mere effektive, så I kan rette fokus mod den egentlige forretning.

Hvad gør du?

 • Kontakt din erhvervspartner eller Cash Management-specialist i Jyske Bank for en snak om muligheder og gode ideer til en lettere hverdag.

Vide mere