Webinar: Hvordan rammer Brexit din virksomhed?

Præsentation af webinar

Trods et langt tilløb er Storbritanniens farvel til EU stadig præget af mange spørgsmål og stor usikkerhed for erhvervslivet. Storbritannien er Danmarks fjerdestørste samhandelspartner på varer og tjenester – på både eksport og import. Brexit vil derfor have stor betydning for mange danske virksomheder.

  • Hvordan ændres handelsbetingelserne?
  • Hvordan påvirkes samhandlen økonomisk?
  • Hvilke praktiske handlinger bør foretages nu?

Den 26. november holdt Jyske Bank et webinar om emnet med bidrag fra interne og eksterne eksperter.

Se webinaret


Vurderinger, anbefalinger og opstilling af mulige scenarier på denne side er baseret på informationer, som Jyske Bank mener er pålidelige. Men Jyske Bank tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af denne side. Vurderingerne og anbefalingerne er udtryk for et øjebliksbillede og kan ændres uden varsel.