EU-kommissionen udgiver toldvejledning

EU-kommissionen anbefaler virksomheder at forberede sig på told ved samhandel med Storbritannien efter Storbritanniens udtrædelse af EU den 29. marts 2019. 

Det gør de på baggrund af den manglende godkendelse af udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU, der skal sikre en overgangsperiode indtil udgangen af 2020.

Storbritannien - et tredjeland

Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, vil de efter 29. marts blive anset som et tredjeland. Det betyder, at alle handelsforbindelser med Storbritannien bliver underlagt WTO-regler. En af de største konsekvenser herved er krav til told og moms. 

Virksomheder bør derfor forberede sig på denne situation. På den baggrund har EU-kommissionen udgivet en toldvejledning til virksomheder, der handler med varer og services på tværs af Storbritanniens landegrænser.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring udfaldet af Brexit-processen. Risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, er helt reel. Jyske Banks klare anbefaling er derfor, at virksomheder bør påbegynde alle nødvendige administrative handlinger i forbindelse med told nu og færdiggøre dem inden den 30. marts 2019.


Vurderinger, anbefalinger og opstilling af mulige scenarier på denne side er baseret på informationer, som Jyske Bank mener er pålidelige. Men Jyske Bank tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af denne side. Vurderingerne og anbefalingerne er udtryk for et øjebliksbillede og kan ændres uden varsel.