Bag om Brexit: Hvorfor har briterne det så svært med EU?

Det kan umiddelbart være svært at begribe, hvorfor englænderne har så svært ved EU. En del af forklaringen er briternes selvforståelse som en stormagt.

- For kun omkring 50 år siden var Storbritannien det største imperium, der har eksisteret på kloden. Deres selvbevidsthed var - og er - stor. I mange briters bevidsthed er landet stadig stort - også selv om magten, indflydelsen og imperiet i dag er skrumpet, forklarer professor Mads Qvortrup.

Denne selvforståelse gør det ikke lettere at acceptere rollen som én blandt mange ligeværdige nationer i et europæisk kollektiv.

Et fornuftsægteskab

Der er også paralleller til danske EU-skeptikeres kritik af, at hvad der i sin tid blev solgt som et rent økonomisk samarbejde, har vist sig at være et langt mere omfattende politisk projekt.

Briternes ægteskabet med EU har således altid været et fornuftsægteskab. Ikke megen kærlighed der. Briterne kom med i EU i 1973, sammen med Danmark, på et tidspunkt hvor briterne havde nedgangstider. Man omtalte Storbritannien som "den syge mand i Europa". Og indmeldelsen skete for at kunne opretholde levestandarten.

Dengang var EU først og fremmest et økonomisk samarbejde og i mange briters øjne har EU siden udviklet sig i en uheldig retning, hvor der føres politik på en række områder der ikke er rent økonomiske. Og det sker med udgangspunkt i et ideal om en stor velfærdsstat - et ideal, der ikke er samme opbakning til i Storbritannien som i store dele af det øvrige EU. Som Margeret Thatcher sagde: "Vi har ikke afskaffet socialismen for at få den genindført af EU ad bagdøren." 

Mange fortalere for et Brexit håber på et "Imperium version 2", men det kommer næppe til at ske, siger Mads Qvortrup.


Vurderinger, anbefalinger og opstilling af mulige scenarier på denne side er baseret på informationer, som Jyske Bank mener er pålidelige. Men Jyske Bank tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af denne side. Vurderingerne og anbefalingerne er udtryk for et øjebliksbillede og kan ændres uden varsel.