Bag om Brexit: Den nordirske vinkel

Brexit trækker tråde til Nordirland, ikke mindst i form af debatten om det såkaldte "backstop" og frygten for, at den nordirske konflikt kan blusse op igen. Professor Mads Qvortrup, der er ekspert i britisk politik, giver dig her et overblik over den nordirske vinkel på Brexit gennem tre korte videoer.

Forstå "backstoppet" på 1 minut 

Backstoppet er en del af den aftale med EU, som Theresa May p.t. forsøger at få igennem det britiske parlament.

HVIS det lykkes at få aftalen stemt igennem, så udgør backstoppet en garanti for, at Nordirland og Irland forbliver ét marked uden en fysisk grænse, selv om EU og briterne eventuelt ikke kan komme i mål med en handelsaftale i løbet af den 2-årige overgangsperiode frem mod at Storbritannien forlader EU.

Spørgsmålet om en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland er penibelt, fordi en fysisk grænse frygtes at undergrave den fredsaftale, der afsluttede 25 års borgerkrig i 1998.

Forstå den nordirske konflikt på 1 minut  

Konflikten i Nordirland var en blodig konflikt mellem protestanter og katolikker i Nordirland. Konflikten handlede bl.a. om, at den katoske del af befolkningen følte sig diskrimineret. Det førte til et oprør, som gled over i terror og en borgerkrig, der varede fra 1973 til 1998. Freden kom med Belfastaftalen 10. april 1998. EU var garanten bag fredsaftalen, som har fungeret nogenlunde indtil nu. Men nu indebærer Brexit en risiko for, at den gamle konflikt blusser op igen.

Forstå på 1 minut: Irernes og nordirernes forhold til EU og hinanden 

I Nordirland er der et lille flertal for en genforening med Irland. Hvis Irland og Nordirland bliver genforening, vil det nye land være en del af EU. Men landet rummer tre grupper med forskellige holdninger til EU. Det gør EU til et ømtåleligt emne.


Vurderinger, anbefalinger og opstilling af mulige scenarier på denne side er baseret på informationer, som Jyske Bank mener er pålidelige. Men Jyske Bank tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af denne side. Vurderingerne og anbefalingerne er udtryk for et øjebliksbillede og kan ændres uden varsel.