Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter til andelsboligforeninger

Jyske Bank tilbyder efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter til nye og eksisterende andelsboligforeninger.

Minimér jeres renteudgifter:

Hvornår er det en god idé at vælge efterfinansieringslån?

Budgetsikkerhed
En af fordelene ved et efterfinansieringslån er, at andelsboligforeningen får en fast ydelse gennem hele lånets løbetid, og andelsboligforeningen derved opnår en tryghed i deres økonomi.

Hvornår er det en god idé at vælge en efterfinansieringskredit? 

Fleksibilitet og lave renteudgifter
Fordelen ved en efterfinansieringskredit er, at den overskydende likviditet løbende kan anvendes til nedbringelse af trækket på kreditten for dermed at mindske renteudgiften.

Hvordan kan I afvikle på efterfinansieringslån og efterfinansieringskredit?

Afvikling af efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter aftales ud fra andelsboligforeningens likviditet og strategi.

Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter kan altid nedbringes ekstraordinært uden omkostninger for andelsboligforeningen, og ofte afløses de af et realkreditlån, når der er opnået den nødvendige friværdi til det.

Kom godt i gang

Når andelsboligforeningen starter overvejelserne om at optage et efterfinansieringslån eller en efterfinansieringskredit, anbefaler vi andelsboligforeningen at kontakte os.

Foreningen eller administrator afleverer efterfølgende de nødvendige oplysninger om andelsboligforeningen til os, for at efterfinansieringslånet eller efterfinansieringskreditten kan etableres.