NaboRum og bæredygtige fællesskaber på Lolland

Lolland har både masser af muligheder og mange lokale kræfter og ildsjæle, der gør en forskel for øen. Jyske Bank vil gerne støtte den bæredygtige udvikling gennem fællesskaber og har derfor taget initiativ til konkurrencen ‘NaboRum’. Her kan lollikker og andre med gode idéer vinde materialer og professionel vejledning til at få deres projekt ført ud i livet.

Kunne man fx forestille sig en fremtidig:

  • Nyhavn i Nakskov med containerlastning, café i vandkanten, og kajakroning i skøn forening?
  • Socialøkonomisk købmandsbutik med 3D printer og andet værktøj til deling, økologisk vareudsalg og fællesspisning?
  • Fælles svampedyrkning i kaffegrums i en grundejerforening i Errindlev med unge og seniorer i skøn forening?

Det er kun fantasien, som sætter grænser. Forslaget skal bare foregå på Lolland, gøre en forskel for miljøet og fællesskabet, og man skal derfor være flere om at søge og frivilligt drive projektet.

Som boligejernes bank og med alle vores erhvervssamarbejder og engagementer i de almene boligområder har vi ‘HUSET og det bebyggede område’ som kernen i vores arbejde. Vi ved, at levende byrum og fælles mødesteder skaber trivsel og lokal identitet i et område. Vi ved også, at vi skal samarbejde for at løse miljø- og klimaudfordringerne. Bæredygtig udvikling i fællesskab er derfor noget, vi gerne vil bidrage til og være en del af.

Hvad kan man vinde?

Præmien består af en maksimal værdi af 50.000 kr. inkl. moms til udførelsen af projektet, fx. maling, træ, planter, teknologi eller lignende selvfølgeligt afhængigt af, hvad idéen er. Derudover donerer Jyske Bank og eventuelle samarbejdspartnere relevant, professionel vejledning. Foreningen modtager ikke rede penge. Beløbet afhænger af projektforslaget og kan derfor også være lavere.

Vi udnævner tre vinderprojekter, under forudsætning af, at vi modtager tilstrækkelig med ansøgninger, der lever op til ansøgningskriterierne.

Projektet skal færdiggøres inden udgangen af 2018. Ansøger lægger en plan for arbejdets udførelse og er forpligtet til at overholde denne for at modtage præmien. Materialer leveres efter nærmere aftale med ansøger, fx i forbindelse med en fælles arbejdsdag. Jyske Bank og eventuelle samarbejdspartnere stiller materialer til rådighed i takt med arbejdets udførsel og forbeholder sig ret til at indstille leveringen, hvis ikke projektet forløber som aftalt.

Hvem kan søge?

I skal være en organisation som fx en almen boligforening, andelsboligforening, grundejerforening, frivillig forening, socialøkonomisk virksomhed eller NGO, der har et CVR-nummer, og som kun er skattepligtig af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Foreningen er dermed ikke skattepligtig af præmien.

Hvordan søger man?

Du sender ansøgningsskemaet til csr@jyskebank.dk senest onsdag den 14. marts.

Hvem vælger vinderne?

Et dommerpanel, der bl.a. består af eksperter inden for relevante områder som fx arkitektur, iværksætteri, deleøkonomi, udvælger vinderne på baggrund af de opstillede ansøgningskriterier. Vinderne får direkte besked og bliver offentliggjort på www.jyskebank.dk/csr og kåres formelt i Jyske Bank i midten af april 2018.

Ansøgningskriterier:

For at et projekt kan komme i betragtning, skal det leve op til følgende kriterier:

  • Projektet udføres på én lokalitet på Lolland.
  • Projektet gavner fællesskabet i et lokalområde og er til glæde for flere borgere.
  • Projektet er brugerdrevet, dvs. at beboere eller medlemmer i en forening sammen tager initiativet og udfører arbejdet ulønnet og på frivillig basis.
  • Projektet færdiggøres inden udgangen af 2018.
  • Ansøger har sikret sig tilladelse fra ejer eller offentlig myndighed til at udføre projektet.
  • Arbejdet udføres, så det lever op til dansk lovgivning omkring sikkerhed.
  • Den fremtidige vedligeholdelse er forankret hos ansøger.

For vinderprojekterne er det et krav, at én eller flere involverede personer i projektet kan deltage i en præsentation og workshop.

Vi glæder os meget til at se jeres gode idéer og kreative forslag. God fornøjelse med ansøgningen!