Jyske Bank deltager på Kulturmødet Mors med debat og fællessang

"Vi bygger bro" er årets tema på Kulturmødet Mors. Det viser Jyske Bank bl.a. ved at invitere til fællessang i afdelingen i Nykøbing Mors og til debat i Monas Hus om husets aktiviteter og fremtid.

”Vi involverer os lokalt i bæredygtige og relevante projekter. En styrke i projektet med Kulturhuset Monas Hus er at få de lokale unge mere i spil både i forhold til idéudvikling af aktiviteter i huset, så de unge også vil bruge huset i løbet af året, og i forhold til at få eleverne på de lokale tekniske skoler og erhvervsskoler til at være med til at istandsætte huset”, fortæller Lene Hjorth, CSR-direktør i Jyske Bank Koncern.

Debat i Monas Hus

Hør om fremtiden for Monas Hus og giv bidrag til, hvordan huset kan bruges hele året.

  • Tid: Fredag den 24. august kl. 17.15-18.00
  • Sted: Monas Hus.
  • Deltagere: Lars Ulrich Hansen (Kommunikationschef Kunsten), Ellen Philipsen Dahl (formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Morsø Kommune) og Lene Hjorth (CSR-direktør i Jyske Bank Koncern).

Alle er velkomne til at byde ind med forslag.

Læs mere om Jyske Banks engagement i Monas Hus.

Fællessang bygger bro i Nykøbing Mors-afdelingen

  • Tid: Fredag den 24. august kl. 15.00-15.45.
  • Sted: Jyske Bank, Algade 2, 7900 Nykøbing M

”Det er en unik mulighed for os som Boligejernes bank at vise vores lokale engagement ved at stille lokaler til rådighed for 'Spil Dansk', så et af de seks sangarrangementer kan afholdes i vores rammer”, fortæller Ole Brondbjerg, afdelingsdirektør i Nykøbing Mors.

”Sidste år var en stor succes, og vi forventer mange sangglade fremmødte også i år, når Uffe Elbæk styrer fællessangene og fortæller om historierne bag, hvor sangene gerne skulle symbolisere årets tema om at 'bygge bro'", slutter Ole Brondbjerg.