Klima og miljø

Miljø og klima

I Jyske Bank-koncernen ved vi, at vores forretning og virke påvirker klimaet og miljøet, og at vi selv i høj grad kan være med til at bestemme, om vores aftryk skal være negativt eller positivt. Vores mål er  derfor, at vi aktivt skal forsøge at blive mere klima- og miljøbevidste i alle vores arbejdsgange – såvel internt som eksternt.

Ét af de områder, hvor påvirkningen af klima- og miljøforhold er tydeligst, er i måden, vi investerer på vegne af vores kunder. Som medunderskrivere af UN PRI vil vi fortsat inddrage ESG-forhold i vores investeringsovervejelser og -beslutninger – herunder også når vi finder gode investeringer, der samtidigt støtter bæredygtige tiltag. Med andre ord vil ESG-faktorer fortsat have et stort fokus. Men vi arbejder ikke kun med klima og miljø via vores investeringer og forretning. Vi vil bidrage til den overordnede klima- og miljødagsorden ved at engagere medarbejdere og samarbejdspartnere for på den måde at øge bevidstheden omkring problematikken og være med til at reducere CO2-udslippet.


Aktiviteter i 2018

I Jyske Bank-koncernen har vi i år 2018 foretaget en række aktiviteter med henblik på at forbedre vores klima- og miljøforhold. Vi har blandt andet:

 • Reduceret vores printforbrug og indkøbt mere bæredygtige papirartikler.
 • Udvidet vores madspildsordninger, så endnu mere madaffald er sendt til biobrændsel.
  Læs også om vores partnerskab med FødevareBanken.
 • Videresolgt og doneret så meget IT-udstyr og møbler som muligt til almennyttige formål. 
  Læs, hvordan vi giver IT-udstyr og møbler nye hjem.
 • Etableret mulighed for elladning af hybrid- og elbiler.
 • Foretaget en samlet opgørelse over transportformer og forbrug, som fremover vil fungere som baseline.
 • Fokuseret på miljørigtige indretningsløsninger i vores afdelinger og store huse, fx gulvtæpper af genbrug, LED-belysning og energiovervågningsudstyr.

Mål for 2019

I forsøget på hele tiden at påvirke klimaet og miljøet mere positivt, er der for år 2019 opstillet en række aktiviteter og mål, som vi ønsker at opnå og udføre. 

Se også KPI'erne for 2019 i den seneste årsrapport

 • Vi vil reducere vores papirforbrug yderligere.
 • Vi vil udvide vores genanvendelse af affald og madaffaldsordning yderligere i vores store huse.
 • Vi vil arbejde for en endnu bedre balance mellem pris, kvalitet og bæredygtighed.
 • Vi vil udelukkende købe energi til el og køling fra vedvarende energikilder.
 • Vi vil med udgangspunkt i vores energiovervågning for 2019 sigte mod eventuelle optimeringer.
 • Vi vil etablere yderligere elladningsstationer.
 • Vi vil have fokus på medarbejdernes rejseaktiviteter og transportforbrug.
 • Vi vil opdatere vores klima- og miljøpolitik.