Klima og miljø

Jyske Bank-koncernen er bevidst om sit ansvar for miljøet og arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcer. Med udgangspunkt i sund fornuft forholder vi os løbende til energiforbrug, materialevalg og reduktion af CO2-udledning. Vi prioriterer installationer og løsninger, hvor miljøbelastningen minimeres og arbejder aktivt med at inddrage medarbejderne for at lykkes med indsatserne. 

I 2016 sætter vi med en række interne kampagner ekstra fokus på papirforbrug, madspild, genbrug af affald og inventar samt el og vand.

Papirforbrug

Ifølge foreløbige tal vil vi i 2016 være tæt på målet om en halvering af papirforbruget i koncernen - sammenlignet med 2013. Dette flotte resultat på blot 3 år kan blive endnu bedre, hvis man så vidt muligt printer på begge sider af papiret, tænker før man printer osv. Denne besparelse er vigtig både for Jyske Bank og for naturen.

Mad med omtanke

Jyske Bank-koncernens kantiner ønsker at servere velsmagende og ernæringsrigtige måltider for medarbejderne. Så vidt muligt bruger personalet lokale danske råvarer i sæsonen og producerer de fleste ting selv. Det giver vished om ingredienserne og gør det nemmere at undgå unødige tilsætningsstoffer.

I forhold til madspild har vi allerede reduceret det. I BRFkredit og Jyske Bank i Lyngby er det blevet reduceret med over et ton siden nytår og fylder nu en hel container mindre om måneden. Kantinens madaffald bliver brugt i produktionen af biogas, som er et grønt og CO2-venligt alternativ til forbrænding. Denne flotte udvikling er noget Jyske Bank-koncernen vil arbejde hen imod at få spredt ud igennem hele koncernen. Jyske Banks nye databygning i Silkeborg har også allerede indbygget et madsorteringssystem, som også bliver omdannet til biogas. En intern kampagne sætter desuden fokus på den enkelte medarbejders madspild og omtanke, når tallerkenen fyldes til frokost. På den måde er alle i koncernen med til at reducere madspild.

Affald og genbrug

Jyske Bank og BRFkredit genbruger så vidt muligt brugt kontorinventar og computere. Papir- og papaffald sorteres grundigt og genanvendes i samarbejde med en ekstern leverandør af genanvendelsesløsninger. På samme måde afleveres metalaffald til genanvendelse. Koncernen arbejder løbende på at reducere mængden af trykte materialer, og stort set alle trykte reklamematerialer er nu Svanemærkede, uanset om de produceres på eget trykkeri eller på et eksternt trykkeri.

Brugte computere og møbler bliver så vidt muligt genbrugt bl.a. ved at få nyt liv hos andre. I slutningen af 2015 blev en container med møbler fra Jyske Bank skibet afsted til en ny afdeling af Kofoeds Skole i Grønland. Og siden 2004 har BRFkredit doneret mere end 1.000 brugte computere til netcaféer, aktivitetslokaler og væresteder. Alene i 2016 forventes det, at Jyske Bank-koncernen vil donere over 2.000 brugte computere til projekter med socialt sigte.

Læs mere om computerdonation

El og vand

Jyske Bank har i 2014 og 2015 udskiftet i alt ca. 3.600 el-pærer til LED-belysning. Det har givet koncernen en besparelse på ca. 162.000 kWh pr. år. Samtidig har det medført et reduceret kølebehov på ca. 54.000 kWh.  BRFkredit har i 2014 installeret 200 LED pærer i bygningen på Klampenborgvej. I hele koncernen bliver der installeret vandbesparende modeller ved udskiftning af sanitet og armaturer. 

I 2016 bliver to store og to mindre Jyske Bank-afdelinger udvalgt til at afprøve nye energireducerende løsninger. Erfaringer skal derefter udbredes til øvrige afdelinger i koncernen.