Klima og miljø

I Jyske Bank-koncernen ved vi, at vores forretning og virke påvirker
klimaet og miljøet, og at vi selv i høj grad kan være med til at bestemme,
om vores aftryk skal være negativt eller positivt. Vores mål er derfor, at vi aktivt skal forsøge at blive mere klima- og miljøbevidste i alle vores arbejdsgange – såvel internt som eksternt.

Ét af de områder, hvor påvirkningen af klima- og miljøforhold er tydeligst, er i måden, vi investerer på vegne af vores kunder. Som medunderskrivere af UN PRI vil vi fortsat inddrage ESG-forhold i vores investeringsovervejelser og -beslutninger, herunder også når vi finder gode investeringer, der samtidigt støtter bæredygtige tiltag. Med andre ord vil ESG-faktorer fortsat have et stort fokus. Men vi arbejder ikke kun med klima og miljø via vores investeringer og forretning. Vi vil bidrage til den overordnede klima- og miljødagsorden ved at engagere medarbejdere og samarbejdspartnere for på den måde at øge bevidstheden omkring problematikken og være med til at reducere CO2-udslippet.

Som koncern støtter vi op om et bæredygtigt miljø i alle vores arbejdsgange – internt såvel som eksternt.

Internt er Jyske Bank hele tiden opmærksom på at formindske koncernens miljøpåvirkning, og vi vurderer løbende, hvordan vi kan minimere vores forbrug af vand, el, varme og optimere genbrug af affald. Medarbejderne i koncernen bidrager selv med initiativer og ideer og bliver motiveret gennem ledelsen til at foretage ændringer i arbejdsgangene. Eksternt er det især at have fokus på investeringer i forhold til klima og miljø, der spiller en rolle

Affald og genbrug

Affald - papir, pap, metal, glas, plast, træ, batterier og mad – sorteres grundigt og genanvendes i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. I 2017 blev der stillet en station op i hjemstedet i Silkeborg, der sikrer at affaldssorteringen foregår korrekt: I blødt og hårdt plastic, pap, flasker, batterier og genbrugspapir. Derudover er der lavet flere opsamlingssteder til dåser med og uden pant. Vores brugte it-udstyr og møbler bliver løbende doneret til forskellige almennyttige formål.

El og vand

Miljøbelastningen er et område, der løbende prioriteres, også med hensyn til installationer af såvel it-udstyr, elinstallationer, sanitet, m.m. Som eksempel har der igennem en årrække været udskiftet et større antal elpærer til LED. Således er de tekniske installationer i forbindelse med bygningsmæssige til- og ombygningsprojekter i afdelingerne blevet moderniseret til mindre energiforbrugende installationer. I 2017 blev der udskiftet 1.600 elpærer til LED: En besparelse på ca. 72.000 kWh/år, som giver en CO2-reduktion på 28 tons.

Fortsat fokus på nedskæring af print

Digitaliseringen og udbredelsen af digitalsignatur har bevirket en kraftig reduktion i antallet af print, som også har givet hurtigere forretningsgange til gavn for kunderne. I 2017 printede Jyske Bank-koncernen i alt ca. 22,8 mio. ark, hvilket er en reduktion på ca. 10 mio. print i forhold til 2016. Det giver en samlet reduktion i 2017 på ca. 10. tons CO2.

Miljørigtige leverandører og produkter

I Jyske Banks webshop er flere af produkterne Svanemærkede, herunder papir, tryksager, sæber, servietter mv. Det samme gælder stort set alle reklamematerialer, uanset om de produceres på eget trykkeri eller på et eksternt trykkeri.