Ansvarlige investeringer

Ansvarlig investering

Ansvarlige investeringer omfatter miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Disse tre forhold indgår i alle Jyske Banks investeringsbeslutninger.

Vi samarbejder med en række partnere på området og har løbende dialog med vores interessenter. Vores indgangsvinkel er dialog og engagement. Det betyder, at hvis nogle af de selskaber, vi investerer i, ikke overholder internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik, vil vi forsøge at bruge vores indflydelse til at påvirke dem, så de ændrer praksis. Kun i de tilfælde, hvor der ikke sker en forbedring i forholdene, ekskluderer vi selskaberne.

Omdrejningspunktet for dette arbejde har siden 2010 været PRIs principper for ansvarlige investeringer samt OECD’s retningslinjer og Global Compact.

Politik

I Jyske Bank tager vi ansvar for vores investeringer. Det indebærer, at overvejelser i forhold til miljøet, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne.

At vælge investeringer ud fra et princip om ansvarlighed er en kompliceret sag. Der er nemlig langt fra enighed om, hvad der er ansvarlige investeringer. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser. Derfor ønsker Jyske Bank selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher det er samfundsmæssigt ansvarligt at investere i.


Aktiviteter i 2018

I koncernen har vi i år 2018 foretaget en række aktiviteter med fokus på ansvarlige investeringer. Vi har blandt andet:

  • Påvirket selskaber til at ændre adfærd og leve op til internationale konventioner og normer via aktivt ejerskab sammen med andre investorer i GES Engagement Forum.
  • Tilbudt kunderne en række investeringsløsninger med specielt fokus på ansvarlighed.

Mål for 2019

Der er for år 2019 opstillet aktiviteter og mål for ansvarlige investeringer.

Se også koncernens KPI'er i den seneste årsrapport

  • Vi vil øge fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i vores rådgivning af kunder. Herunder skal EU's handlingsplan for bæredygtighed integreres i vores rådgivningsværktøjer.
  • Vi vil øge integrationen af ESG-faktorer i investeringsprocesser og -produkter.