Koncernens historie med CSR

To virksomheder med hver deres historie skal finde et fælles udgangspunkt for CSR.

Alle virksomheder har deres egen historie og værdier, der danner grundlag for forretningsgangen og hverdagen i virksomheden. Det har Jyske Bank og BRFkredit selvfølgelig også. Men heldigvis er der langt mere, der binder værdierne sammen, end der skiller dem. Derfor er opgaven med at finde et fælles CSR-grundlag en spændende og sjov opgave. For det vigtigste er til stede: Vilje hos ledelsen, medarbejderne og interessenterne til at arbejde ansvarligt.

BRFkredit – en lang og succesfuld CSR historie

Allerede i 70’erne blev telefonerne i BRFkredit taget af blinde og svagtseende. Så længe inden det blev en trend, tog virksomheden et socialt ansvar. Men det var først i slutningen af 90’erne, at BRFkredit begyndte at arbejde strategisk med CSR i en større samfundsmæssig kontekst. Som en god ven af huset ville BRFkredit rette sit fokus mod ”Huset”, både erhvervslivets huse som de almene boligselskaber, for at forbedre trivslen for borgeren/beboerne. Visionen er, at skabe lokale partnerskaber, for gennem dem at kunne forbedre områdernes image og trivsel. Siden starten i 1999 er det blevet det utallige projekter over alt i Danmark, hvor succesen er blevet fulgt op af nye indsatser, men alle med det samme fokus: at forskønne boligområder og forbedre trivslen for beboerne.

BRFkredit tog fra 1999 til 2013 initiativ til en række boligsociale projekter under overskriften PÅ TVÆRS™, der skulle forbedre vilkårene i almene boligområder ved at bidrage med erfaringer, ideer og ressourcer og involvere lokale kræfter.  

Jyske Bank

Jyske Bank har også arbejdet med CSR gennem flere år. Først og fremmest ved at tilstræbe at drive en ansvarlig forretning. Men virksomheden har også involveret sig i mange sociale projekter. Siden 2004 har banken været hovedsponsor for Sportcar Event, der hvert år samler penge ind til Børnecancerfonden. Også lokalt har Jyske Bank ydet en indsats med fokus på ansvarlighed gennem de enkelte afdelinger. Og endelig har arbejdet med den almennyttige fond styrket bankens sociale profil.