Når græsslåning og støvsugning gør en social forskel

I 2005 indledte BRFkredit et samarbejde med Job- og Aktivitetscenteret Sandtoften om rengøringen i BRFkredit. Med samarbejdet giver BRFkredit personer med en lille arbejdsevne mulighed for at opleve en meningsfuld hverdag, et kollegialt fællesskab og for at udføre et nyttigt og værdsat arbejde.

I 2009 udvidede BRFkredit samarbejdet til også at omfatte udearealerne, som siden er blevet vedligeholdt af personer med kognitive funktionsforstyrrelser.

For medarbejderne i BRFkredit bidrager både gartnerne og rengøringspersonalet til at nedbryde fordomme og barrierer blandt en befolkningsgruppe, som ellers kun sjældent ses på det ordinære arbejdsmarked. I dag har syv udviklingshæmmede voksne et reelt arbejde i BRFkredit som rengøringsmedarbejdere, og syv personer med kognitive funktionsforstyrrelser hjælper med vedligeholdelsen af udendørsarealerne på Klampenborgvej.

Fakta
Job- og Aktivitetscenteret Sandtoften
er et tilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Stedet drives af Gentofte Kommune.