Muhabet – et værested for psykisk syge indvandrere og flygtninge

Velduftende mad, varm te og en tryg atmosfære. Det møder gæsterne hver dag hos Muhabet - et værested for psykisk syge indvandrere og flygtninge. BRFkredit, som nu er en del af Jyske Bank-koncernen, har siden 2008 hjulpet Muhabet med professionel vejledning og netværk og været med til at sikre et økonomisk fundament.

”Muhabet er et usædvanligt vigtigt projekt, der tager sig af de allersvageste i vores samfund. I BRFkredit og Jyske Bank glæder vi os meget over den positive udvikling, som vi oplever, at Muhabet er i gang med”, siger CSR-direktør Lene Hjorth.

Låner kompetencer ud

Jyske Bank og BRFkredit har mange kompetencer i virksomheden, som en frivilligbåret organisation som Muhabet ikke har. Derfor giver det stor værdi, når medarbejdere i BRFkredit og Jyske Bank hjælper med bl.a. juridisk bistand, fundraising, rekruttering, kommunikation og afvikling af events. Bl.a. har HR-medarbejdere fra BRFkredit i en kortere periode været udlånt til at hjælpe med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.

Om Muhabet

Muhabet er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen er fortrinsvis psykisk syge flygtninge og indvandrere, hvoraf en stor del er traumatiserede som følge af krigs– og flugtoplevelser.

Værestedet bygger på gæstebudstanken og er et tilbud om fællesskab og samvær. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle – og det praktiske bliver udført i fællesskab.

I Muhabet er der månedlige caféaftener, lektiecafé, og der tilbydes et dagligt måltid mad til borgere fra over 40 forskellige nationaliteter, som besøger stedet hver uge. Værestederne bygger på frivillig arbejdskraft, og butikker donerer råvarer til dagens måltid.

I 2009 blev Muhabets fortsatte eksistens og udvikling sikret, da målet om at opnå driftsmidler fra det offentlige blev nået. I 2010 åbnede Muhabet også en afdeling i Aarhus, hvor BRFkredit/Jyske Bank ligeledes er involveret.


Adresser

Muhabet København
Bragesgade 8c, 2200 Kbh N
tlf. 36 72 65 83
muhabet.dk

Muhabet Aarhus
Skolebakken 11, kld tv, 8000 Aarhus C
tlf. 86 18 18 12
muhabet-aarhus.dk