Hvad får kommercielle og socialøkonomiske virksomheder ud af at samarbejde?

Innovation, produktudvikling og positionering er nogle af de fordele, som kommercielle og socialøkonomiske virksomheder får ud af at samarbejde. Og når man bruger den anden parts kompetencer, opstår der nye services og produkter med mulighed for at sætte fingeraftryk på top- og bundlinje.

Det har Jyske Bank-koncernen bl.a. erfaret gennem sit samarbejde med FødevareBanken, der er en socialøkonomisk virksomhed, der bringer overskudsmad fra fødevareproducenter til socialt udsatte på væresteder.

Fordele ved partnerskaber

Jyske Bank var i 2015 drivkraft bag et projekt finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som skulle afdække fordelene ved partnerskaber mellem socialøkonomiske- og kommercielle virksomheder. Her blev blandt andet beskrevet fem eksempler på succesfulde samarbejder.

Erfaringerne viste, at de socialøkonomiske virksomheder kan mere end at skabe vækst. De kan også skabe inklusion for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og de finder utraditionelle løsninger på væsentlige samfundsudfordringer, som f.eks. når FødevareBanken gør madspild til måltid. Det kan give nye muligheder for den kommercielle virksomhed.

Gode partnerskaber kræver gode match

Parterne skal have noget at være fælles om, hvis samarbejdet rigtig skal give mening, og derfor skal de kigge efter fællestræk, eller fælles ”mangler” og ”interesser”. Det kan være værdier eller kundegrupper, eller, at parterne arbejder i det samme geografiske område.

Jyske Banks engagement i FødevareBanken, hvis mål er at bekæmpe madspild og mindske madfattigdom, er et eksempel på et indlysende godt match. FødevareBanken har en meget høj grad af bæredygtig appel, men har brug for, at langt flere kender dem. Den professionelle finansielle partner kan skabe en platform for gennemslagskraft, og får så til gengæld goodwill og respekt blandt kunder, samarbejdspartnere – og naturligvis internt blandt egne medarbejdere.

Og så er det altså en fordel for Jyske Bank, at den kendes for at holde hus med knappe ressourcer. Det er jo præcis det, FødevareBanken gør.

Fem eksempler på succesfulde partnerskaber

Her kan du læse de fem cases, der blev udarbejdet i forbindelse med projektet og præsenteret på en konference i Jyske Bank i januar 2016.