Partnerskab med FødevareBanken – fra madspild til måltid

Jyske Bank/BRFkredit har siden 2013 arbejdet sammen med den socialøkonomiske virksomhed FødevareBanken, som er en non-profit, apolitisk forening, der arbejder for to ting:

At bekæmpe madspil og mindske madfattigdom. I 2014 resulterede samarbejdet i årets ”Partnerskabspris”.

”Gode partnerskaber kræver gode match, for parterne skal have noget at være fælles om, hvis samarbejdet rigtig skal give mening. Og der gør sig gældende for Jyske Bank og FødevareBanken. Desuden er det vigtigt at kunne se et fælles mål og en tilsvarende social profil”, siger Lene Hjorth, CSR-direktør i Jyske Bank-koncernen.

Det gode samarbejde mellem NGO og virksomhed

Ofte har de ordinære virksomheder mange kompetencer i huset, som de mindre socialøkonomiske virksomheder mangler og derfor kan have stor glæde af. Det kan f.eks. være hjælp til HR-opgaver og administration, økonomi og revision, grafik, webudvikling og kommunikation eller konsulenthjælp ift. sparring og forretningsudvikling – ydelser som de socialøkonomiske virksomhed ellers skal købe i dyre domme andre steder.

Partnerskabet mellem Jyske Bank/BRFkredit og FødevareBanken er et eksempel på, hvordan udveksling af sådanne immaterielle ydelser er til stor gavn for begge parter. Her er den væsentligste del af samarbejdet netop udveksling af knowhow og netværk.

”Penge sparet på normale driftsudgifter er med til at styrke en socialøkonomisk virksomhed, fuldstændig som ved køb af vores kerneydelser - så den type udveksling af værdi er vigtig", siger Karen Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken.

FødevareBanken har et akut behov for at blive bæredygtige, og derfor er det en fordel at kunne trække på Jyske Banks netværk. FødevareBanken får desuden hjælp og sparring omkring rekruttering, budgetplanlægning, fundraising og kommunikation. F.eks. har Jyske Bank i 2015 lavet en film om FødevareBanken og arrangeret fællesevents på Aarhus Festuge for at skabe synlighed omkring FødevareBankens arbejde.

Læs mere om, hvorfor Jyske Bank samarbejder med socialøkonomiske virksomheder

 


FødevareBanken i aktion på årets Smukfest

Fakta om FødevareBanken

FødevareBanken er en non-profit, apolitisk og religionsneutral forening, der arbejder for to ting:

  • At bekæmpe madspild
  • At mindske madfattigdom

Siden 2009 har FødevareBanken modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, supermarkeder og grossister.

Maden bliver fordelt blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte - heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Læs mere på foedevarebanken.dk