Projekter og indsatser

Under overskriften ”Bæredygtigt engagement” ønsker vi at involvere os aktivt i CSR-projekter, hvor vi udnytter vores kompetencer og ressourcer til gavn for samfundet. 

Ofte løser vi problemerne i samarbejde med kunder og andre partnere, som kender lokalområdet og har en særlig interesse i at forbedre det. 

Men hvad får kommercielle virksomheder og socialøkonomiske virksomheder ud af at samarbejde? 
Når man bruger den anden parts kompetencer opstår der nye services og produkter med mulighed for at sætte fingeraftryk på top- og bundlinje.

Læs om flere fordele

Nedenfor kan du læse om nogle af de indsatser og projekter, vi er involveret i.

Billede af et forstørrelsesglas

Samfund