Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Boligkredit Real CIBOR 3 md. -0,3725 01.07.2019 - 01.10.2019
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,5648 01.07.2019 - 01.10.2019
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. -0,3700 01.07.2019 - 01.01.2020
Garantilån CIBOR 6 md. -0,1600 01.04.2019 - 01.10.2019
Garantilån med Rentefald DKK 10-årig swaprente 0,6441 01.04.2019 - 01.07.2019
Cibor-lån CIBOR 6 md. -0,2400 01.07.2019 - 01.01.2020