Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. -0,11 01.10.2020 - 01.04.2021
Cibor-lån CIBOR 6 md. -0,0367 01.07.2020 - 01.01.2021
Boligkredit Real CIBOR 3 md. -0,2033 01.10.2020 - 01.01.2021
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,3885 01.10.2020 - 01.01.2021
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. -0,2267 01.10.2020 - 01.01.2021