Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. -0,1300 01.10.2021 - 01.04.2022
Boligkredit Real CIBOR 3 md. -0,28 01.01.2022 - 01.04.2022
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,4508 01.01.2022 - 01.04.2022
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. -0,2633 01.01.2022 - 01.04.2022
Jyske Kort Rente - Grøn CIBOR 3md. -0,2633 01.01.2022 - 01.04.2022