Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. -0,1000 01.04.2021 - 01.10.2021
Boligkredit Real CIBOR 3 md. -0,2100 01.07.2021 - 01.10.2021
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,3968 01.07.2021 - 01.10.2021
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. -0,2100 01.07.2021 - 01.10.2021
Jyske Kort Rente - Grøn CIBOR 3md. -0,2100 01.07.2021 - 01.10.2021