Risikomærkning - Kend risikoen på dit lån

Som forbruger eller andelsboligforening har du krav på, at vi som pengeinstitut oplyser dig om risikofaktorer ved lån og kreditter. Det drejer sig om lån og kreditter over 100.000 kr. med pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening.

De forskellige lån er inddelt i risikokategorierne grøn, gul og rød. Formålet er at gøre det nemmere for dig at vurdere risikoen på det lån, du gerne vil have.

Grøn, gul eller rød

Et grønt lån er kendetegnet ved en lav renterisiko og lav kompleksitet. Produkter i den grønne kategori har en fast rente eller et renteloft i hele lånets løbetid, ligesom der afdrages i hele løbetiden.

Et gult lån er kendetegnet ved, at lånet har variabel rente eller er afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Det indebærer derfor en risiko for, at ydelsen kan stige samt en større kompleksitet, hvis lånet skal indfries før tid.

Et rødt lån er kendetegnet ved, at det har en høj grad af kompleksitet og en svært gennemskuelig situation, hvis lånet skal indfries før tid.

Alt om de forskellige boliglån

Se, hvilke lån der falder ind under hver af de tre risikogrupper

Se priserne på de forskellige lån