Jyske RenteloftCIBOR3

Jyske RenteloftCIBOR3 er et bankboliglån (prioritetslån), som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Det er et fleksibelt boliglån med renteloft til din bolig. Du har op til 30 år til at betale lånet i din bolig tilbage i, og der er mulighed for indledende afdragsfrihed i op til 10 år. 

Jyske RenteloftCIBOR3 kombinerer det bedste fra forskellige lånetyper. 

Fordelene er:

 • Du får den lave, variable rente her og nu.
 • Du får et loft over basisrenten i en periode ad gangen. Loftet gælder ikke rentetillægget.
 • Du får et lån uden binding og kan komme ud af dit lån med fem dages varsel til kurs 100. 

Du skal ikke betale kurtage som hos realkreditinstitutterne. 

Hvad er renteloft?

Et renteloft er et loft på en variabel basisrente (CIBOR3) frem til en given aftalt dato. Når renteloftet udløber, får du nyt renteloft med udgangspunkt i det aktuelle marked på udløbstidpunktet. Renteloftet kan være både højere eller lavere end det tidligere, ligesom perioden kan være kortere eller længere. 

Når du optager Jyske RenteloftCIBOR3, kan du vælge, om du vil have renteloft frem til 1. juli 2023 eller frem til 1. juli 2025. Når loftsperioden udløber, vil lånet automatisk få et nyt renteloft og en ny periode for renteloft.

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et bankboliglån. Som sikkerhed for lånet tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vi skal også have lavet en almindelig kreditvurdering. Alt det klarer vi for dig, og vurderingen koster dig ikke noget.

Jyske RenteloftCIBOR3 rente

Renten på Jyske RenteloftCIBOR3 er sammensat af en variabel basisrente, som lægges fast for et kvartal ad gangen, og et rentetillæg. Basisrenten svarer til CIBOR 3. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder. Renteloftet gælder kun basisrenten, og ikke rentetillægget.

Hvad koster en halv million i Jyske RenteloftCIBOR3?


Risiko

Jyske RenteloftCIBOR3 er i risikokategorien "gul". 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din rente består af en variabel basisrente (CIBOR 3) og et variabelt rentetillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid. Dermed kan den samlede kunderente både stige og falde, så din ydelse er ikke fast. Basisrenten (CIBOR 3) er fast i 3 måneder ad gangen.
  Læs om rente på bankboliglån
 • Der er loft over, hvor meget din variable basisrente (CIBOR 3) kan stige i den aftalte første loftsperiode
 • Loftet omfatter ikke det variable rentetillæg. Det er udelukkende den variable basisrente (CIBOR 3), der er loft på
 • Din samlede kunderente kan maksimalt blive summen af det til enhver tid gældende renteloft og det variable rentetillæg
 • Når loftsperioden udløber, vil lånet automatisk få et nyt renteloft og en ny periode for renteloft. Det nye renteloft kan være lavere eller højere end det tidligere, og den nye periode kan være kortere eller længere end den tidligere. Renteloftets højde og periodens længde afhænger af markedsforholdene på tidspunktet for ny fastsættelse.
 • Der er mulighed for indledende afdragsfrihed i op til 10 år
 • Lånet udbetales altid til kurs 100
 • Falder huspriserne som følge af en generel rentestigning, kan din eventuelle friværdi blive udhulet, da din gæld og prisen på din bolig ikke følges ad. Det skyldes, at lånet altid skal indfries til kurs 100 – der kan aldrig blive tale om indfrielseskurs under 100. Der er således hverken risiko for kurstab eller mulighed for kursgevinst ved lånet.
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske RenteloftCIBOR3-lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl

Opsigelses- og indfrielsesvilkår

 • Lånet kan indfries til kurs 100 med 5 bankdages varsel
 • En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel
 • Der er højere gebyr på indfrielsen end for andre bankboliglån i Jyske Bank, hvis lånet indfries tidligere end 2 år før genfastsættelse af renteloft og loftslængde.
 • Du betaler ikke kurtage ved udbetaling og indfrielse
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.
 • Ved indfrielse af lånet tidligere end ved lånets udløb, vil ÅOP være højere end angivet i lånedokumentet.
  Se omkostninger for indfrielse på Jyske Renteloft CIBOR3

Omkostninger

Omkostninger ved oprettelse, omlægning og indfrielse af lånet fremgår af bankens prisliste.

Se aktuelle rentesatser og gebyrer i prislisten


Sammenlign boliglån - hvad koster det at låne?