Jyske Q4 Plus

Jyske Q4 Plus er et bankboliglån (prioritetslån), som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Det er et billigt og fleksibelt lån til din bolig. Du har op til 30 år til at betale banklån i din bolig tilbage, og du har fra lånets start afdragsfrihed i mindst 1 år og i op til 10 år.

Sammen med lånet får du en konto til din daglige økonomi (fx løn, opsparing og budget), hvor du får samme rente, som du betaler for dit lån – dog højest for et beløb, der svarer til lånets restgæld.

Vælger du Q4 Plus, kan du nemt opsige dit lån - uden de store omkostninger. Du skal ikke betale kurtage som hos realkreditinstitutterne.

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et bankboliglån. Som sikkerhed for lånet tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vi skal også have lavet en almindelig kreditvurdering. Alt det klarer vi for dig, og vurderingen koster dig ikke noget.

Jyske Q4 Plus rente

Renten på Jyske Q4 er sammensat af en variabel basisrente, som lægges fast for et kvartal ad gangen og et rentetillæg. Basisrenten svarer til CIBOR 3. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder.

Se rentesatser for Jyske Q4 Plus


Risiko

Jyske Q4 plus er i risikokategorien "gul". 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din rente på Jyske Q4 Plus består af en lav variabel basisrente (CIBOR 3 måneder) og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid
 • Falder huspriserne som følge af en generel rentestigning, kan din eventuelle friværdi blive udhulet, da din gæld og prisen på din bolig ikke følges ad
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Sammen med lånet får du en konto, hvor du får samme rente, som du betaler for dit lån – dog højest for et beløb, der svarer til lånets restgæld
 • Indestående på indlånskontoen kan påvirke muligheden for at få offentlige tilskud
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske Q4 Plus-lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl.
 • Renten varierer, og dermed kan den både stige og falde, så din ydelse ikke er fast
  Læs om rente på bankboliglån

Opsigelses- og indfrielsesvilkår

 • Lånet kan indfries til kurs 100 med 5 bankdages varsel
 • En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel
 • Ved indfrielse af lånet tidligere end ved lånets udløb, så vil ÅOP være højere end angivet i lånedokumentet
 • Se omkostninger for indfrielse for Jyske Q4
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.
 • Du betaler ikke kurtage ved udbetaling og indfrielse

Sammenlign boliglån - hvad koster det at låne?