Jyske L30

Jyske L30 er et bankboliglån (prioritetslån) med fast basisrente, som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Du har op til 30 år til at betale dit bankboliglån tilbage, og der er mulighed for indledende afdragsfrihed i op til 10 år. 

Du kan nemt indfri dit lån til dagskurs med 5 dages varsel eller til kurs 100 mod at betale differencerenter til den kommende termin (der ligger senere end 2 mdr. efter opsigelsestidspunktet). Du skal ikke betale kurtage som hos realkreditinstitutterne.

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et Jyske L30 lån. Som sikkerhed for lånet tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vi skal også have lavet en almindelig kreditvurdering. Alt det klarer vi for dig, og vurderingen koster dig ikke noget.

Jyske L30 rente

Renten på Jyske L30 er sammensat af en fast basisrente i hele lånets løbetid (op til 30 år), og et rentetillæg. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder.

Hvis det generelle renteniveau stiger, kan du lægge lånet om og få en lavere restgæld – dog med en lidt højere månedlig udgift. Hvis det generelle renteniveau falder, kan du lægge lånet om og få en lavere månedlig udgift – dog med en lidt højere restgæld.

Se rentesatser for Jyske L30


Risiko

Jyske L30 er i risikokategorien ”gul” eller ”grøn”. Det afhænger af om lånet er med afdragsfrihed eller ej. 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din rente består af en fast basisrente og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid
 • Falder huspriserne som følge af generelle rentestigninger, vil din eventuelle friværdi ikke blive udhulet, da kursværdien af din gæld og prisen på dit hus vil gå i samme retning
  Læs om rente på bankboliglån
 • Du bliver ikke beskattet af en eventuel kursgevinst i forbindelse med indfrielse af lånet
 • Der er mulighed for kurssikring
 • Der vil være et kurstab, hvis lånet udbetales til under kurs 100
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske L30-lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl.

Opsigelses- og indfrielsesvilkår

 • Du betaler ikke kurtage ved udbetaling og indfrielse
 • Lånet kan indfries straks til kurs 100 med 5 dages varsel mod at betale differencerenter til den kommende termin, der ligger senere end 2 måneder efter opsigelsestidspunktet
 • Betingelserne for en delvis indfrielse er det samme som hel indfrielse af lånet
 • Lånet kan opsiges til indfrielse til kurs 100 til en termin med 2 mdr. varsel
 • Lånet kan indfries til aktuel dagskurs på referenceobligationen med 5 bankdages varsel
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne
 • Ved indfrielse af lånet tidligere end ved lånets udløb, så vil ÅOP være højere end angivet i lånedokumentet
  Se omkostninger for indfrielse for Jyske L30

Sammenlign boliglån - hvad koster det at låne?