Jyske F5 lån & F3 lån

Hvad er F5 og F3 lån i Jyske Bank?

Jyske F3 og Jyske F5 lån er et bankboliglån (prioritetslån), som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Du har op til 30 år til at betale dit bankboliglån tilbage, og du kan vælge indledende afdragsfrihed i op til 10 år.

Vælger du Jyske F3 eller F5, kan du opsige lånet med fem dages varsel til dagskurs (som kan være over kurs 100). Du skal ikke betale fx kurtage og kursskæring som hos realkreditinstitutterne.

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et bankboliglån. Som sikkerhed for lånet, tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vurderingen koster ikke dig noget.

Jyske F3 og F5 rente

Jyske F5 og Jyske F3 rente er sammensat af en variabel basisrente, som lægges fast for en periode på tre eller fem år ad gangen og et rentetillæg. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder.

Se aktuelle rentesatser og gebyrer for Jyske F3 og F5


Risiko

Jyske F3 lån og F5 lån er i risikokategorien "gul". 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din F5 lån og F3 lån rente består af en lav basisrente, der er fast 3 eller 5 år ad gangen, og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid
 • Du betaler ikke kursskæring ved fastsættelse af ny rente
 • Renten varierer, og dermed kan den både stige og falde, så din månedlige ydelse ikke er fast.
  Læs om rente på bankboliglån
 • Falder huspriserne som følge af en generel rentestigning, kan din eventuelle friværdi blive udhulet, da din gæld og prisen på din bolig ikke følges ad
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske F3- og F5-lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl.

Optagelses- og indfrielsesvilkår - indfri F5 og F3 lån før tid?

 •  Lånet kan indfries til kurs 100 i forbindelse med rentetilpasning - på øvrige tidspunkter med fem bankdages varsel til en kurs, som du kan se på bankens hjemmeside. Kursen kan være over 100
  Se indfrielseskurser for lån udbetalt fra 10. juni 2014 til i dag
 • En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel, det kan være til en kurs over 100.
 • Hvis du indfrier lånet helt eller delvist til under kurs 100, bliver du beskattet af kursgevinsten. Dette gælder dog ikke, hvis indfrielsen sker i forbindelse med ejendomshandel (et halvt år inden eller efter handlen har fundet sted), død, separation og skilsmisse.
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.
 • Du betaler ikke kurtage eller kursskæring ved udbetaling og indfrielse

Sammenlign Jyske F3 lån og F5 lån med andre boliglån - hvad koster det at låne?