Jyske F3 & Jyske F5 lån

Jyske F3 og Jyske F5 lån er et bankboliglån (prioritetslån), som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Du har op til 30 år til at betale dit bankboliglån tilbage, og du kan vælge indledende afdragsfrihed i op til 10 år.

Vælger du Jyske F3 eller Jyske F5, kan du opsige lånet med fem dages varsel til dagskurs (som kan være over kurs 100). Du skal ikke betale  kurtage som hos realkreditinstitutterne.

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et bankboliglån. Som sikkerhed for lånet tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vi skal også have lavet en almindelig kreditvurdering. Alt det klarer vi for dig, og vurderingen koster dig ikke noget.

Jyske F3 og Jyske F5 rente

Jyske F3 og Jyske F5 rente er en variabel basisrente, som lægges fast for en periode på tre eller fem år ad gangen og et rentetillæg. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder.

Se aktuelle rentesatser og gebyrer for Jyske F3 og F5


Risiko

Jyske F3 lån og F5 lån er i risikokategorien "gul". 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din rente på Jyske F3 og Jyske F5 lån består af en lav basisrente, der er fast 3 eller 5 år ad gangen, og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid
 • Basisrente satserne på Jyske F3 og Jyske F5 genfastsættes således, at basisrentesatserne svarer til kontantlånsrenterne inkl. kursskæring på sammenlignelige realkreditlån. Det betyder, at du ikke betaler separat kursskæring
 • Renten varierer, og dermed kan den både stige og falde, så din ydelse ikke er fast
  Læs om rente på bankboliglån
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske F3 og Jyske F5 lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl.

Optagelses- og indfrielsesvilkår - indfri Jyske F3 og Jyske F5 lån før tid?

 • Lånet kan indfries til kurs 100 i forbindelse med rentetilpasning - på øvrige tidspunkter med fem bankdages varsel til en kurs, som du kan se på bankens hjemmeside. Kursen kan være over 100
  Se indfrielseskurser for lån udbetalt fra 10. juni 2014 til og med næste rentefastsættelse
 • En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel, det kan være til en kurs over 100
 • Hvis du indfrier lånet helt eller delvist til under kurs 100, bliver du beskattet af kursgevinsten. Dette gælder dog ikke, hvis indfrielsen sker i forbindelse med ejendomshandel (et halvt år inden eller efter handlen har fundet sted), død, separation og skilsmisse.
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne
 • Du betaler ikke kurtage ved udbetaling og indfrielse
 • Ved indfrielse af lånet tidligere end ved lånets udløb, vil ÅOP være højere end angivet i lånedokumentet.
  Se omkostninger for indfrielse på F1 lån prisliste

Sammenlign Jyske F3 lån og F5 lån med andre boliglån - hvad koster det at låne?