Jyske Frihed – forudsætninger for beregning

I beregningen for Jyske Frihed med variabel rente tager vi udgangspunkt i Jyske Realkredits egne obligationer. I beregning med fast rente benyttes en fundingkurs fra en lignende obligation i markedet.

Det angivne låneønske er udtryk for kursværdien af den samlede obligationsrestgæld og ikke provenuet. Det vil sige, at det udbetalte beløb vil være mindre, da omkostningerne bliver fratrukket dette beløb.

Det forudsættes, at lånet er en nyudbetaling. Det vil sige, at procentuel tinglysningsafgift bliver beregnet på baggrund af hele lånebeløbet.

Udbetalingsdatoen sættes altid til dags dato. Ved beregning i en terminsmåned (marts, juni, september, december) vil den første betaling på lånet være efterfølgende terminsmåned.

Afdragsfriheden starter på førstkommende terminsdato efter udbetalingsdatoen tillagt det ønskede antal af år til afdragsfrihed. For RTL kan denne dato ligge senere, da den afhænger af udløbsdatoerne på lånets bagvedliggende obligationer.

Beregningen forudsætter første prioritets pant i ejendommen.

Skatteberegninger bliver beregnet på baggrund af en fast gennemsnitlig skatteprocent (pt. 25,33%).