Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. 2,14 01.10.2022 - 01.04.2023
Boligkredit Real CIBOR 3 md. 2,4533
01.01.2023 - 01.04.2023
Boligkredit Real CITA 3 md. 2,213
01.01.2023 - 01.04.2023
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. 2,43 01.01.2023 - 01.04.2023
Jyske Kort Rente - Grøn CIBOR 3md. 2,43 01.01.2023 - 01.04.2023