Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. 2,14 01.10.2022 - 01.04.2023
Boligkredit Real CIBOR 3 md. 0,09 01.07.2022 - 01.10.2022
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,0965 01.07.2022 - 01.10.2022
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. 1,52 01.10.2022 - 01.01.2023
Jyske Kort Rente - Grøn CIBOR 3md. 1,52 01.10.2022 - 01.01.2023