Referencerenter

Referencesatser for lån og kreditter ydet af Jyske Realkredit

Produkter Rentetype Rente p.a. Gyldig
Garantilån CIBOR 6 md. -0,09 01.04.2022 - 01.10.2022
Boligkredit Real CIBOR 3 md. -0,2167 01.04.2022 - 01.07.2022
Boligkredit Real CITA 3 md. -0,432 01.04.2022 - 01.07.2022
Jyske Kort Rente CIBOR 3 md. -0,2167 01.04.2022 - 01.07.2022
Jyske Kort Rente - Grøn CIBOR 3md. -0,2167 01.04.2022 - 01.07.2022