Hvad er en andelsboligforening?

Er din drømmebolig en andel? Det er en god idé at sætte sig ind i, hvad det vil sige at eje en andel, inden du sætter dig for at købe andelsbolig.

En andelsboligforening stiftes med det formål at opføre, eje og drive ejendommen, som foreningens medlemmer bor i. 
For at blive medlem af en andelsboligforening betaler du et indskud – andelsboligens pris – som giver dig retten til at bo i boligen. 
Du får et andelsbevis som dokumentation for din brugsret.

Lån til andelsbolig - er du interesseret i et andelsboliglån?

Forældrekøb: Køb en andel som forældrekøb

Kontakt mig om andelsbolig


   Andelsboligens fordele og ulemper:

   Fordele

   • Du betaler ikke ejendomsværdiskat
   • Fællesskab med andre andelshavere
   • Du er som regel kun ansvarlig for at vedligeholde din egen andel
   • Ingen omkostninger til skøde ved handel med andelsbolig

   Ulemper

   • Der er regler for, hvor højt du må sætte prisen på din andel ved salg
   • Begrænset indflydelse på valg af andelsboligforeningens lån
   • Du ejer ikke en andelsbolig, men retten til at bo i en andelsbolig
   • Beslutninger vedrørende ejendommens drift skal tages sammen med de øvrige andelshavere
   • Den enkelte andelshaver har ikke fradragsret på andelsboligforeningens renteudgifter