Se de aktuelle priser og renter

Bolig
Boligkøb [PDF]
Boligsalg-kontant handel [PDF]
Boligsalg-finansieret handel [PDF]
Nybyggeri (boligbyg)  [PDF]
Boligforbedring  [PDF]
Tillægslån  [PDF]
Andelsbolig  [PDF]
Omlæg lån  [PDF]
Lån og kreditter
Lån, kreditter [PDF]
Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter [PDF]
Billån [PDF]
Pension og opsparing
Indlån [PDF]
Pension [PDF]
Puljer [PDF]
Værdipapirhandel
Formuepleje [PDF]
Handel med værdipapirer [PDF]
Kurtage og omkostninger for handel i afdelingen [PDF]
Kurtage og omkostninger for handel i Jyske Netbank [PDF]
Levering/modtagelse af udenlandske værdipapirer ved fondshandel i andet institut [PDF]
Handel med værdipapirer mellem Jyske Bank depoter [PDF]
Opbevaring af værdipapirer, der er registreret i Værdipapircentralen [PDF]
Opbevaring af værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen [PDF]
Opbevaring af udenlandske værdipapirer - også udenlandske værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs [PDF]
Betalinger og overførsler
Jyske Netbank Erhverv [PDF]
Betalinger [PDF]
Betalingskort [PDF]
Jyske MasterCard [PDF]
Swipp [PDF]
Check [PDF]
Returnering af betalinger/overførsler [PDF]
Kasseekspeditioner [PDF]
Garantier [PDF]
Udenlandske garantier [PDF]
Betalinger til udlandet [PDF]
Check til udlandet [PDF]
Betalinger fra udlandet [PDF]
Check fra udlandet [PDF]
Remburs [PDF]
Udenlandsk inkasso [PDF]
Generelle services
Generelt [PDF]
Kundeboks [PDF]
Renter på udlån og opsparing
Renter på udlån [PDF]
Renter på opsparing [PDF]
Særligt for erhverv
Erhverv [PDF]